Mlhoviny I-Lluwe

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish nazývané I-Lluwe ezuthanar.

Mlhoviny I-Lluwe (také mlhovina I-Lluwe) jsou rozsáhlou okrajovou oblastí Coraabie sousedící s Qawakkou a Agoadanem. Mlhoviny jsou jedním z nejstarších dosud obydlených regionů, jsou domovským prostorem drtivé většiny dnes žijících exomorfů. Do oficiálních map Coraabie se počítá pouze okolo 15% jejich skutečné rozlohy, která z nich i tak činí největší útvar v civilizovaném multivesmíru.


Obsah

Popis

V mlhovinách I-Lluwe se nenachází žádná obyvatelná planeta či hvězda, nacházejí se zde pouze menší objekty jako asteroidy či zbloudilá planema. Mlhoviny samy jsou tvořené především z hvězdného prachu a ethanolových par. V jejich středu se pak nachází tzv. I-Ii, rentgenový pulsar neznámého původu, emitující silné vlny gravitační radiace. Ty společně s dalšími poruchami a všudypřítomnými anomáliemi činí vzdálené oblasti mlhovin jen velmi obtížně dostupné.

Místní prostředí je celkově značně nevraživé vůči konvenčním mezihvězdným plavidlům většiny vnějších kultur, které sem létají jen zřídka. Mlhoviny dodnes nebyly strunifikovány (wacké iogravy totiž nejsou schopné odolat zde panujícímu prostředí a jejich přestavba by byla příliš nákladná). Styčný uzel Wahh-L tedy prozatím končí v hraniční oblasti.

Historie

Exomorfní kultura I, jež mlhoviny po dlouhá tisícíletí obývá, je dodnes zahalená tajemstvím. Je prokázáno, že například obyvatelé Ulgoru (původní Ulgové) pochází právě z těchto oblastí, avšak od své kultury se po tisíletích izolovaného vývoje notně odklonili. Vědci se shodují, že prakticky 100% metamorfů v Coraabii má své předky právě v těchto mlhovinách.

Kultura I je prokazatelně starší než dějiny jakékoliv dnes existující civilizace. Její vznik se datuje do vrcholného období Šerých kultur někdy okolo -70 000 Tu. O těchto exomorfech toho dodnes mnoho nevíme - diplomatické styky s nimi úspěšně navázal pouze WaalkWak a Qu-Puo. Od Ulgoru se například tato kultura I dnes zcela distancuje.

V relativně nedávné minulosti se pak exomorfové přidávají k alianci známé jako Sedm Svatých Světů, po jejím rozpadu ale do chodu dějin Coraabie již významněji nezasahují. Tvoří sofistikované a uzavřené společenství, absolutní nedostatek informací o nich tvoří prostor pro mýty a fantaskní spekulace.

Obyvatelstvo

V mlhovinách I-Lluwe údajně žije ve volném mezihvězdném prostoru až několik stovek miliónů exomorfů. Koncentrují se především do čtyř velkých sídel, tzv. exopolí. Menší sídla (přezdívané mřížky) jsou jen sporadicky zmapována a v oficiálních geografických materiálech se většinou nezobrazují.

Každá velká exopole je vlastně státem ve státě, mlhoviny tedy nemají žádné centrální sídlo. Nejvíce toho víme o exopoli I-Llam, jež se nachází v blízkosti styčného strunového uzlu vedoucího z Qawakky. Největší exopolí je ovšem I-Čchra - ta v minulosti s ostatními exopolemi opakovaně vedla vleklé etnické války. Vzdálená exopole I-Zzo je spektakulárním útvarem, který svou komplexitou přesahuje jakékoliv uměle vytvořené dílo v Coraabii. Z několika málo dochovaných záznamů lze usoudit, že jde o titánský obytný komplex útvarů sakrálního charakteru. Do exopole I-Bbag je cizincům rovnou zcela zakázán přístup a neexistují o něm prakticky žádné relevantní informace.

Zajímavosti

  • Exomorfové k dopravě vůbec nepoužívají konvenční lodě jako je magrav, na delší vzdálenosti se pohybují v prazvláštních exosférách, Coraabiany přezdívaných agae (bubliny). Fungování této technologie nebylo dosud plně objasněno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje