IoX

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Zkratka vychází z obratu Iol-Xar (v jazyce Mogra cosi jako sub-netový tok).

IoX je měrnou jednotkou datové zátěže interplanetární sítě sub-net, jež je rozprostřena nad civilizovanými světy Coraabie.

V úplných počátcích sub-netu se pro měření hustoty posílaných dat používala jedotka Gok (později také Gok2 a 3-Gok). S roustoucí zátěží však bylo nutné postupem času celý jednotkový systém exponencializovat a od základu předělat jeho struktury. Termín IoX byl poprvé použit v 2991 Tu na všekosmopolitní konferenci BIGRA uspořádané na Aganu.

IoX je odvozený od zápisové délky standardizovaného sub-logu. Ten představuje v přepočtu 0,000 000 500 IoX.

1 IoX je tedy datový objem, zahrnující 2 000 000 standardizovaných sub-logů odeslaných za jediný Un.

Překročení exportní hodnoty 1 IoX za Un bývá považováno za vstup daného světa či regionu mezi civilizované světy. V 4261 Tu byla kompletní zátěž sub-netu v celé Coraabii změřena na approx. 552 IoX za Un.


Významní producenti sub-netových dat

...

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje