Sub-net

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Title sub net.jpg


V jazyce coraabish nazývaný iol (též slangově i'ol či i'o), v jazyce Mogra je sub-net označován jako Bi-Gon či Gonbu (slang.)

Obsah

Popis

Sub-net je informační a komunikační rozhraní, jež umožňuje strunifikovaným hvězdným soustavám vzájemně sdílet velké objemy dat. Sub-net je využíván planetárními institucemi stejně jako médii, korporacemi, soukromými osobami, či nejrůznějšími zájmovými skupinami.

Historie

A
Sub-mag při práci se sub-netovým rozhraním.
(Coraabia Artist: Valerij Maksimov)

Myšlenka na utvoření transplanetární komunikační sítě vzniká v Kosmopolitních světech za války Sedmi Svatých Světů. Vzájemná koordinace spojenců je tehdy díky obrovským vzdálenostem zoufale neefektivní. Mnohaleté pokusy o přenos datových toků skrze mykoidní struny jsou ale bezúspěšné - "přírodně" utvořená struna tak časté kmity jednoduše neutáhne. Situaci vyřeší až postupná strunifikace Coraabie umělými strunami z WaalkWaku. Aganská vláda se s Waky dohodne na spuštění experimentálního provozu sítě v 1377 Tu. Přenos se uskuteční přes strunu Gata23+. Na struně je vyčleněna tzv. strunka neboli sub-struna. Ta má za úkol přenášet data v obou směrech s několikadenním intervalem.

Přenos se úspěšně zdaří, WaalkWak o pět dnů později hlásí příjem a úspěšné dekódování informací. Základ sítě známé jako sub-net je úspěšně položen.

Sub-net spontánně expanduje společně s šířením wackých strun napříč Coraabií. Rychlost odezvy sub-netového přenosu se v průběhu doby smrskává na pouhých několik hodin. Rozhraní postupně zahájí vlnu panglobalizace - zcela odlišené národy a kultury spolu nyní mohou efektivně sdílet informace, komunikovat, přátelit se. Transplanetární diplomacie zažívá nebývalý rozkvět - dříve bylo nutné rozplánovat jednotlivé strategické kroky na celé generace dopředu - nyní mají jednotlivé konzuláty několikrát denně aktualizovaný přehled o dění takřka v celém civilizovaném multivesmíru.

Rozhraní

Sebu-net

Pro transplanetární styk na té nejvyšší úrovni využívají jednotlivé vlády speciální strunexy označované jako sebu-net. Ty mají klasifikaci Seburu-B, B-burubba či buru°B - to podle stupně utajení. Strunexy sebu-netu kmitají s rychlejší odezvou a asynchronně oproti ostatním transferům. Vlády tak mají klíčové informace a novinky vždy o drobný časový úsek dříve než civilní sektor. Tento jev bývá obecně nazýván dvourychlostní sub-net.

Interval obnovení sub-netu civilního sektoru v současnosti činí průměrně 5,1 Unu.

Interval obnovení sebu-netu v současnosti činí průměrně 2,2 Unu.

V 4261 Tu je kompletní zátěž sub-netu v celé Coraabii odhadována na 552 IoX za Un.


Sub-log

Obecné označení pro dokument, zprávu, informaci, sub-literární dílo, rezoluci, obchodní, úřední či smluvní sdělení.

Sub-log může být volně dostupný (tzv. plovoucí sub-log, exhibiční sub-log, ad.) či kódovaný (tzv. privátní sub-log, magský sub-log, ad.)

Významné sub-logy

Politika

Literatura


Sub-kanál

A
Znělka oblíbené sub-relace nesoucí název Ullha'Coraab (Zaostřeno na Coraab), sub-kanál Cor-7.
(Coraabia Artist: Adam Hraba)

Sub-kanál je vlastně jakýkoliv separátní datový tok, který po struně kmitá multimediální (mnohdy audiovizuální) obsah. Mnohé sub-kanály jsou komercionalizované a jejich příjem vyžaduje zaplacení určitého poplatku.


Populární sub-kanály

CORAAB

OSTATNÍ


Sub-deník

Forma periodika, jež souborně informuje o určité tématice. Existuje bezpočet témat, kterými se sub-deníky zaobírají - ať už jde o politiku, společenský život, vědu či xenoporno. Sub-deníky výjimečně vydávají jednotlivci, většinou jde o celé redakce s terénními sub-portéry, vlastněné velkými mediálními koncerny.

Populární sub-deníky


Sub-portáž

Také zvaná sub-port. Krátký autentický audiovizuální záznam zpravodajského, edukativního či anketního charakteru.


Sub-snímek

Audiovizuální dílo s vyfabulovanou dějovou linkou, jež často obsahuje interaktivními prvky, které se snaží diváka maximálně vtáhnout do děje.


Sub-dok

Audiovizuální záznam, nasmínaný dokumentární formou, jež si dává za úkol reportovat život na jednotlivých světech očima obyčejného civilisty. Mnohé naturální sub-doky dodnes šokují diváky svou odzbrojující upřímností a autenticitou.


Populární sub-doky


Vi-log

Audiovizuální log, který má podobu hraného či virtuálního díla. Vi-log může mít strukturovaný děj stejně jako může znamenat prosté emoční vyjádření. Některé vi-logy mají čistě vizuální (až dekorativní) charakter a slouží jako klíčový nástroj pro práci vi-magů, jiné mohou sdělovat hluboké transcendentální myšlenky nebo jen pobavit přihlížející diváky.


Sub-seriál

Audiovizuální záznam s předkonstruovaným scénářem, nasmínaný často stylizovanou augmentovanou formou.

Populární sub-seriály


Nu-blogging

Nu-bloggeři jsou výhradně nezávislí, nekomerční aktivisté, kteří se většinou snaží upozornit na palčivé problémy ve své společnosti. Často jsou stíháni místními vládami pro své radikální názory či cílené zveřejňování utajovaných informací. Traduje se, že bez nu-bloggerů by mnoho světů pozbylo i ty poslední zbytky svobody slova a názoru.


Populární nu-bloggeři


Sub-prostorové války a hacking

Je vcelku logické, že se v dějinách našla celá řada zájmových skupin, které tuto fenomenální supersíť vidí především jako potenciální zbraň. V Coraabii se dnes a denně kromě konvenčních válek vedou tzv. sub-prostorové války (nebo také jednoduše sub-války), jež si většinou kladou za cíl poškození místní infrastruktury, ponížení vlády či některé z její institucí, sub-terorismus, ilegální nabytí utajených vládních či korporátních informací a podobné aktivity. Za drtivou většinou sub-prostorových útoků stojí některá z kast tzv. sub-magů. Prakticky všechny vlády byly ve výsledku nuceny některé sub-magy přeplatit, aby svou specializaci uplatnili i při obraně nadplanetárních sítí – průnik jakéhokoliv z hackerů do citlivých systémů může mít logicky pro společnost fatální následky.


Zajímavosti

  • V současné Coraabii má údajně přístup na sub-net cca 28% populace (data z 4241 Tu). Tento podíl konstantně narůstá.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje