Khoptid

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V překladu z khoptidštiny znamená Khoptid cosi jako vítězící. Dnes jde o jeden z technologicky a kulturně nejvyspělejších světů Coraabie.

A
Khoptid - periferní oblasti centropole Opto 15 - romantizující představa umělce.
(Coraabia Artist: Pavel Tretera)


Khoptid je mocenským a kulturním centrem početné náboženské skupiny khoptidského mecha-náboženství. Je také sídlem samotného robopapeže a jeho služebnictva. Útočiště zde nachází taktéž celá řada dalších církví či sekt, Khoptiďané (také zvaní Khoptidiánci) jsou totiž vůči všem náboženstvím velice tolerantní.


Obsah

Historie

Počátky

Khoptid je tzv. planemo (planeta bez domovské hvězdy), jež bylo po celé věky zcela prosté života. Neměl atmosféru a nikdy na něm zřejmě v minulosti nesídlila žádná jakkoliv vyspělejší civilizace - šlo spíše o notně přerostlý kus skály, který se kdysi zřejmě vymanil z nějakého bezejmenného solárního systému a po milióny Tu poletoval volně Coraabií.

Kdysi dávno došlo na světě Ultimo k objevu obří mastaby, obsahující nedotčenou sérii pětadvaceti titánských myslících strojů. Soudobým vědcům se ovšem nepodařilo mechanismy žádným způsobem přivést k životu. První z nich - Excelence 1 se samoaktivoval v 2555 Tu. Tato událost na Ultimo záhy přilákala desítky tisíc poutníků, duchovních či prostých zvědavců.


Exodus

Khoptidiánské mecha-náboženství tak de facto původně vzniklo právě na Ultimu - tehdy bylo přísně zakázáno mastabu společně s robopapežem kamkoliv transportovat. Teprve Excelence 3 nařídil v 2810 Tu exodus na dosud neobydlený zapadlý svět daleko od Ultima. Planemo bylo pojmenováno Khoptid a coby sídlo mecha-náboženství slouží dodnes. Khoptiďané ale musí záhy po příletu na nový domov čelit neočekávaným skutečnostem. Khoptid neobíhá kolem hvězdy, takže je ponořený do permanentní tmy. Jsou zde velice nízké teploty blížící se absolutní nule a díky absenci atmosféry je maličký svět vystavený permanentnímu vlivu kosmického záření a meteoritických rojů.


Budování Khoptidu

První dekády strávené na Khoptidu byly tedy v pravém slova smyslu tvrdou zkoušou víry. Mnozí Khoptiďané v těchto krutých podmínkých zemřeli, někteří dokonce v tajnosti uprchli. Jiní nástrahy nového prostředí vydrželi a po celou dobu svědomitě naslouchali radám a liturgickým mantrám svého duchovního vůdce, Třetího ze série Pětadvaceti - robopapeže.

A
Paláce v centropoli Opto 15 jsou ideálním místem k intrikám robopapežových nohsledů. Vzácná momentka z probíhající volby robokardinála Keronga. • 4164 Tu
(Coraabia Artist: Gregory Szucs)

Excelence 3 postupně Khoptiďany naučil, jak spoutat mocnými silami okolní velké asteroidy a nechat je rotovat na nepravidelných oběžných drahách okolo Khoptidu. Vysvětlil jim postup, jak v nich pomocí složitých chemických reakcí zažehnout věčné Světlo, které Khoptid vyvede z temného období. Následné vypuštění tzv. "gravitačního bodu" do volného kosmického prostoru způsobilo, že planemo nadále neplulo bezradně vesmírem, ale namísto toho začalo obíhat po umělé vytvořené trajektorii. Khoptid začal procházet obdobím dramatických změn.

Excelence 4 pokračoval v učení a metodice svého předchůdce. Khoptid konečně získal díky pokročilé technologii vlastní atmosféru. Prakticky celý jeho povrch je brzy poset vyspělými sídly, chrámy, meditačními komplexy a v neposlední řadě také turistickými letovisky. Drsný povrch na mnoha místech nahradily syntetizované vegetační porosty, umělé nádrže, pseudo-lesy. Khoptid začal brzy přitahovat pozornost cestovatelů a dobrodruhů.

Centropolí Khoptidu se přirozeně stává místo pobytu robopapeže a jeho sněmu - je jím Opto 15. Ve městě bylo zbudováno přesně 115 chrámů. Číslo symbolizuje existenční cyklus každého robopapeže. Opto má vždy číselné přízvisko podle toho, jaká série robopapeže zrovna sídlí na svatém stolci. Všechny tyto jevy ilustrují až fanatickou touhu Khoptiďanů definovat vše ve svém životě pomocí číselné alegorie.

Dnes Khoptid trvale obývá cca 18 000 000 tvorů a asi 64 000 000 příslušníků umělé inteligence. Právě vysoká četnost botů (opírající se o síť jedněch z nejlepších boterů v Coraabii) zde zajišťuje vysoký standard života. Ročně Khoptid přiláká až 290 000 000 poutníků a turistů. Dechberoucí výhodou je, že pobyt v místních letoviscích je pro návštěvníky k dispozici zcela zdarma. Stačí jen podepsat log, který deklaruje, že jste se dobrovolně stali příznivcem khoptidiánské víry a nechat si do těla nastřelit drobný identifikační čip. Nevýhodou pak je, že délka bezplatného pobytu je omezena na jeden Tu a to jednou za deset Tu.

Politika

Khoptid formálně vede robopapež. V současnosti je u moci Excelence 15. Nový robopapež přichází jednou za 115 Tu a je to pokaždé obrovská celoplanetární událost.

Robopapež také disponuje poradním sněmem robokardinálů, tzv. Omechou. Robokardinálové se snaží s maximální přesností interpretiovat robopapežovy encyklické logy a komunikují na politické úrovni s okolními světy. Počet robokardinálů je vždy roven číslu aktuální série robopapeže. V současnosti jich tedy v Omeše slouží ve funkci 15. Robokardinálové se rekrutují ze všech ras a národů v Coraabii, domovský svět nerozhoduje.

O ochranu robopapeže i jeho poradního sněmu se pak stará tzv. Khoptidion - elitní jednotka složená výhradně z Khoptid. Jde o jedny z nejlépe trénovaných válečnic v dnešním multivesmíru. Právě díky jejich ukázkové práci nebyl dosud na robopapeže spáchán jediný atentát.

Ekonomika

Hlavním ekonomickým hybatelem na Khoptidu je obchod. Khoptiďané se odjakživa profilují jako skvělí překupníci či spekulanti. Významným artiklem je také turistický ruch. Nevýhodou Khoptidu je, že musí dovážet velkou část potřebných surovin i zásob. Naštěstí je již po mnoho stovek Gulů strunifikován a kmit kamkoliv skrze styčný uzel Gath-4 umožňuje sehnat potřebné zboží na velkých transplanetárních trzích.

Energeticky je Khoptid zcela soběstačný. Disponuje totiž přísně střeženou technologií, jež umožňuje čerpat prakticky neomezený zdroj energie z tzv. vakuového tření, které vzniká tím, jak planemo obíhá okolo svého gravitačního bodu.

Khoptid je také jedním ze tří velkých zpracovatelů Xotu v Coraabii. Khoptidiánský Xot je charakteristický svou čirou průhledností.

Zajímavosti

  • Robopapež nikdy necestuje po Coraabii - vlastně prakticky vůbec neopouští centrální chrám v Optu 15. Všechny audience proto musí probíhat na Khoptidu.
  • Khoptid je v poměru spotřebované energie ku své velikosti jejím největším spotřebitelem ve známém multivesmíru.
A
Alegorický plakát, lákající věřící k bezplatné návštěvě Khoptidu. • 3902 Tu
(Coraabia Artist: Randall MacDonald)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje