Norid Wask

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A

Rasa: neživý - Ilokaj

Domovský svět: Coraab

Éra: -1907 Tu - -1759 Tu


Ilokaj Norid Wask byl hmotostřelec, který neměl sobě rovného. Vyprávělo se o něm až v odlehlých končinách Coraabu a příběhy o jeho schopnostech byly natolik proslulé, že když okolo jeho sídla táhla wigitská armáda, sám primus Raabdwa zatoužil spatřit ukázku jeho umění. Vyhlásí tedy soutěž ve hmotostřelbě a jediný výstřel pak změní Noridův osud. Ze všech soutěžících Wask jako jediný netrefí cíl. Svůj projektil totiž hmotostřelec vyšle jen kousek od samotného primuse, načež zasáhne a zahubí nebezpečného meta-parazita. Nebýt Norida Waska, velký Raabdwa by ten den skonal rukou zrádců. Primus ostrostřelce vyzve, aby se připojil k jeho družině. Ilokaj neváhá a souhlasí, načež se vydá společně s Wigity na dlouhou a strastiplnou pouť směrem na jih.

Opojený slávou se Norid Wask mění ve zpupného a nevypočitatelného Ilokaje. Je natolik zaslepen svou mocí, že krátce po obsazení města Mino vyjeví primusovi svou bezbřehou touhu po vlastním úřadu. V Noridových rukou tak brzy spočine správa luxusního paláce, který Wigitové v Minu zkonfiskují Zombům. Wask všechny své povinnosti ponechává na podřízených a sám si užívá nově nabytých výsad.

Norid Wask trestá jakýkoliv projev neúcty či nedbalosti neobyčejně krutě a pokud viník trest nepřijme s díky, bez váhání jej nechá svrhnout do hlubin Velké corabitové studně. Za to si vyslouží nenávist nižších i vyšších neživých kmenů. Poslední kapka přeteče, když Wask v návalu zlosti zabije jednoho z Raabdwových Kavokhů. Primuse tím rozzuří natolik, že jej bez skrupulí nechá popravit.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje