Wohraal

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: neživý - Atomo

Domovský svět: Coraab

Éra: -825 Tu - -765 Tu


Na počátku rozkvětu Atomové říše stáli duchovní vůdcové - osteomanceři, kteří kombinací umění spřátelených Divokých koster a vlastních znalostí manipulace s hmotou Tun'g stvořili posvátnou kastu atomových válečníků. Podařilo se jim navázat hmotu Tun'g s neživými kulturami a zvýšit tak dramaticky jejich sílu a odolnost. Zombští vůdci Atomů s armádou těchto vojáků vyvedou kmeny z Periferií Coraabu a rychle rozšíří ovládané území. V -825 Tu stojí atomové na hranici Říše Kruhu, která se postaví na odpor. Zomboss, vůdce rodu Paga, přesvědčuje osteomancery, aby společně zašli ještě dál a stvořili dokonalého vojáka. Ti se po velkém nátlaku podvolí, avšak žádají od vůdce oběť. Říše Kruhu se brzy potkává se svou Nemesis – wohraaly.

Všehoschopný Zomboss rozebere vlastní ree na tisíce kusů. Každý kus osteomanceři obalí hmotou Tun'g a tkání nejlepších atomských bojovníků. Za pomoci mocného Wohraabu pak Zomboss tato stvoření aktivuje do věčného neživota. Fyzickými schopnostmi se wohraalové rovnali samotnému Zombossovi a nezničitelné ree v jejich nitrech dokázalo obnovovat tkáň po prakticky jakémkoliv poškození.

Divoké Kostry existence wohraalů vyděsí a obrátí se proti Atomům. Říše zaniká, avšak nezničitelní wohraalové umožní stažení zbytků Atomů k jezeru Wat-Pagae. Tam se podaří zbývající wohraaly zatlačit do tektonického zlomu, který je následně zalit magmatem. Traduje se, že se ještě dlouhá staletí po tomto incidentu drala seškvařená torza wohraalů z útrob země v marné snaze dokončit svůj úkol.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje