Wat-Pagae

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V překladu z jazyka coraabish cosi jako Stálé Jezero či Jezero Věků.

Popis

A
Pohled na Wat-Pagae začátkem Šera. Za jezerem se nacházejí ruiny kolonie U-Tal.
(Coraabia Artist: Anton Zeif)

Wat-Pagae je v současnosti největším povrchovým jezerem na Coraabu, jež se nachází v oblasti okolo severního pólu planety.

Jezero je po dlouhá tisíciletí silně kontaminované četnými toxickými látkami, jež způsobují jeho charakteristickou žluto-zeleno-oranžovou barvu. Lze zde také naměřit jedny z nejvyšších hodnot radioaktivity na Coraabu. Jakýkoliv, byť krátkodobý pobyt zde činí živým tvorům skutečné obtíže a pro většinu není možné se do oblasti dostat bez pokročilého ochranného vybavení. Neživí jsou proti těmto extrémním vlivům výrazně odolnější a zřejmě právě proto se zde před dávnými dobami nerušeně utvořila jedna z nejvýznamnějších coraabských civilizací v dějinách.

Historie

Wat-Pagae je bez výhrad jednou z historicky klíčových oblastí pro vývoj coraabských neživých. Díky ztíženým možnostem zkoumání a místním agresivním podmínkám je zde archeologický výzkum velice omezený. Jisté je, že první osídlení okolo vod Wat-Pagae se datují do konce Rané Skládky, kdy byl severní pól tvořen prakticky jednolitou skládkovou vrstvou, jež byla později po velkém zemětřesení a následném propadu skládkového podloží z velké části zaplavena. To vedlo ke vzniku valné části jezerní plochy Wat-Pagae tak, jak ji známe dnes. Dno je tak až do současnosti tvořené původní Skládkou, jež díky agresivnímu prostředí nemizí pod vrstvou sedimentů, jako tomu bývá v jiných částech Coraabu.

Oblasti okolo Wat-Pagae jsou jedním z prvních doložených oblastí koncentrace neživých kmenů na Coraabu - vyskytovali se zde především Ilokajové a Wigitové. Nejstarší nálezy se odhadují na -20000 Tu. První rozsáhlejší organizované společenství se zde ale utvořilo pravděpodobně mnohem později za vlády legendárního Wat-Pagana, u něhož dodnes není jisté, ke kterému neživému kmeni vlastně patřil. O osudech "jezerního vrhu" sugestivně pojednává Watský min-log, jeden z posvátných spisů Yach-Logu.

Zdejší neživá populace (tzv. Paga Popthara, Jezerní vrh) později zakládá první historicky doložený neživý stát, slovutnou říši Kao-Paga (Jezerní Stolec). Ta zde existuje až do období okolo -7500 Tu. Poté se říše z dodnes neobjasněných důvodů rozpadá a ilokajské a wigitské kmeny, jež jí z drtivé části tvořily, se rozptylují po zbytku planety. Po rozpadu říše Kao-Paga okolo Wat-Pagae nedochází ke vzniku žádného významnějšího neživého státního útvaru a místo se stává spíše cílem skalních tradicionalistů či nadšených badatelů.

Po příletu Těžařů je poblíž vod Wat-Pagae zřízena talská kolonie U-Tal. Dochází zde totiž k nálezu bohatých ložisek radioaktivních rud a také významným nálezům skládkařských artefaktů. Těmi je údajně dno jezera poseté dodnes. Díky jeho velké hloubce (nehlubší bod jezera Wat-Pagae dosahuje hloubky až 7520 m) a nepřátelskému prostředí je však bližší průzkum jen velice omezený.

Po opuštění U-Talu jsou rozsáhlé oblasti okolo jezera víceméně zpustlé a neobydlené. Jedinými obyvateli tak zůstávají nadšení vědci a skládkokopové, kteří se združují na několika málo silně chráněných polárních základnách.

Zajímavosti

A
Legendární Wigita jménem Wat-Pagan patří k nejvýznamnějším mytologickým postavám neživého vrhu na Coraabu.
(Coraabia Artist: Jonathan Duncan)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje