Woreekai

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
ííííkááááj-Yóókééé! Zvyšššte své hlassy čissstí! Před vašššima očima hoří nečissstý Záán! Yáááááá! - Woreekai
(Coraabia Artist: David Munoz Velazquez)

Rasa: neživý - Zomb

Domovský svět: Coraab

Éra: 1991 Tu - současnost


Funkci ceremoniáře Kostěnátu (v řeči Zombů zvanou Corr'Toi) zastává posledních 400 Tu Woreekai. Jeho úlohou je spravovat chrámové komplexy, řídit služebnictvo a dohlížet na organizaci slavnostních ceremoniálů. Corr'Toi je proto některými Zomby posměšně přezdíván ""Pán Služby"". Většině však uniká skutečnost, že je to právě Woreekai, kdo plánuje harmonogram Nejvyššího Ozářeného a ostatních hodnostářů Kostěnátu. Právě on rozhoduje o tom kdo, kdy a zda vůbec se s nimi může setkat. Jeho pozornosti nic neunikne, jelikož každý krok či úkon je v sídle Kostěnátu pečlivě plánován a evidován. Woreekai tak kontroluje doslova každý Om neživota sídla vyšší podstaty. Právě proto se před ním mají uvědomělí jedinci na pozoru.

Woreekai své volné chvíle tráví duši povznášejícím studiem posvátných min-logů, tradic a historie neživého vrhu. Obzvláště ho zajímají min-logy Eenei, mezi které patří i legendární Teekaiský min-log, jenž se Woreekai snaží zkompletovat po více než 700 Tu. Pro chybějící matrice z posvátného písma je ochoten učinit cokoliv. Proto neváhá nakupovat jeho kusé fragmenty také na šerém trhu.

Živí, kteří navštíví Min'Oru, se musí mít před Woreekaiem na pozoru. Extrémně tradicionalistický Zomb neváhá živým cizopasníkům ublížit, kdykoliv se mu naskytne příležitost. Přiblížit se ke zdem Kostěnátu bez schváleného protokolu je hazardováním se životem. V nebezpečí jsou ale i neživí, kteří nedodrží tradice. Na vlastní kůži to pravidelně pociťuje i neživý xenocirkus Lop & Lop.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje