Xapek

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Stávám se větrem nové doby, vanoucím vstříc průduchu svobody. Na světě není zdi, jež by dokázala zastavit mé myšlenky. - Xapek
(Coraabia Artist: Frank Gressie)

Rasa: neživý - Dung

Domovský svět: Coraab

Éra: 4219 Tu - současnost


Xapek si ve službách Zaana Valigursaie osvojuje řadu pro Dunga atypických vlastností, jakými jsou nechuť k agresi či tolerance vůči živým. Časem Zaanovu sféru vlivu opouští, zříká se násilí a vydává se hledat ty, které by jeho učení zaujalo. Zaštiťuje se odkazem na samotného Wohrru, díky čemuž nachází mnoho učedníků. Xapek však hledá skutečného vůdce - tím se stává revolucionář Mugu, který má dost kuráže a věhlasu, aby ho respektovaly masy. Mugu se pro jeho myšlenky okamžitě nadchne a Xapekovu ideu označí za hodnou následování. O nenásilné cestě však nechce ani slyšet. Krvavý pokus o puč provedený hnutím Gu-Rang je však rychle potlačen a Xapek je coby Muguův nástupce odsouzen k pobytu ve věznici Goa'Kach.

Goa'Kach pro Xapeka rozhodně není klidným místem ke spočinutí. Jste-li Dungem zodpovědným za smrt stovek Talů, má váš neživot cenu rzi. Není proto překvapením, když jednoho Šera zámky Xapekovy cely povolí a do ubikace vstoupí zahalená postava. Xapek však neváhá a vetřelce zneškodní omračujícím výpadem. Meditujíc o míře odpustitelného násilí pak čeká na překvapené stráže.

Xapek, trpící pocitem viny za tisíce zmařených životů i neživotů, zkoumá správnost svého přesvědčení. Po třetím pokusu o atentát se však rozhoduje, že jeho cesta nenásilné obrody, vedoucí k rovnému právu pro všechny neživé kmeny bez rozdílu, je správná. Zpravuje Dungy Leboka a Bačcheho o svých záměrech a ti jej oficiálně ustavují novým ideovým vůdcem utlačovaného hnutí Gu-Rang.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje