Gu-Rang

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Gu-Rang (v překladu cosi jako začalo to na Rangu, odvozeno od zápasiště Dubbu-Rang) je obecně rozšířené označení dungského povstání za práva nižších neživých kmenů, jež probíhalo v 4270 Tu - 4271 Tu v coraabské centropoli C'Ora.


Obsah

Dungské povstání v C'Oře

7L|6|4270 Tu - Zápas Un-Nom-Paku přerostl v krvavý střet s centropolitními složkami. Tisícihlavý dav Dungů pod vedením nomského zápasníka Mugua vtrhl do ulic Sektoru 9. Guvernér Zula v oblasti vyhlásil výjimečný stav.

Mugu by Misael Barbosa.jpg

Dungský zápasník Mugu vede povstání. (Coraabia Artist: Misael Barbosa)

Zprávy ze sub-netu

Seběhlo se to tak rychle.

Na dungském válčišti Dubbu-Rang v Sektoru 9 se hraje Un-Nom-Pak již od pradávna. Včerejší zápas Kádě Rekrmič s Joobo-Habutou měl být sportovní událostí sezóny. Stalo se však něco víc. Bylo jasné, že c'orští Dungové dříve nebo později zareagují na nedávné události na Takhta'Shoka, kde došlo v 4268 Tu k ostrým střetům káďovek s vládními jednotkami. Společnost jako by měla pocit, že se Min'Ora dostala pod taktovku InSboru a jeho planetárních sil. Bylo jasné, že takové ponížení Dungové nenechají bez odezvy.

Do Ko-Paku bylo vše v pořádku a dlouho očekávaný zápas se vyvíjel dle očekávání. Po zapojení diváků do utkání se však něco změnilo. Mugu s pomocnými křídly vyrazil hluboko do nepřátelského pole, ovšem tvrdý střet s Xurugovými pěšci již nenastal - namísto toho Mugu vrhl do diváků termický granát a doslova zaživa upekl přísedícího byrokratha šarže C05-R14 (tedy byrokratha pro asimilaci nižších neživých kmenů). Došlo k drzému a bezprecedentnímu útoku na bezkonfliktní zápasovou zónu v horních pozicích stadiónu, za což měl být celý tým ihned vyřazen ze soutěže. Strhla se vřava.

A
Xurug - Hvězda zápasnického vrhu Joobo-Habuta umírá během odvetného biologického útoku.
(Coraabia Artist: Shyam Deshpande)

Pro ty z nás, kdo byli osudnému zápasu Un-Nom-Paku přítomni, to byl jasný signál, že dnes se podle pravidel hrát nebude. Všichni jsme očekávali tvrdou odvetu Habuty, která troufalého Du-Noma z Rekrmiče exemplárně potrestá. Joobo-Habuta se však krátce po incidentu stáhla ze zápasiště. Mugu se svými káďovými bratry vyrazil do útoku a napadl další vládní činitele. O to děsivější bylo, že všechna tři rekrmičská divácká křídla zaútočila společně s ním! Bylo tedy jasné, že útok na byrokratha byl jakousi formou předem smluveného signálu. Zde vlastně vůbec nešlo o zápas, hrálo se o manifestaci dungské suverenity!

Jméno Mugu má mezi Dungy velkou váhu. Zpráva o masakru na stadiónu rychle prosákla do spodních vrstev c'orské společnosti. V ulicích okolo Dubbu-Rangu se rychle srotil tisícihlavý dav neživých na podporu Kádí Rekrmič. Zápasníci pobili desítky civilistů přímo na zápasišti, načež se celá protestující masa rozprostřela po celém Sektoru 9. Přes davy skandujících káďovek nemohou pěchotní síly proniknout na stadión. Komanda LAMAE se pokoušela evakuovat některé přeživší hodnostáře přímo ze vzduchu, dva ze tří antigravů však byly Dungy nemilosrdně sestřeleny. Všude jsou zbraně. Akce tedy musela být dopředu plánovaná.

Jsem velice rád, že jsem ze stadiónu dokázal včas uprchnout (kolega Tel-Doron to štěstí neměl) a mohu vás nyní seznámit s aktuální situací. V C'Oře vládne dokonalý zmatek. Nikdo neví, jak celou situaci řešit. Dungové drží stovky rukojmí a ze Sektoru 9 se nadále ozývá střelba. Davy skandují jméno Mugu. I když si to vládní kruhy nepřipouští, došlo zde k masivnímu povstání celé společenské vrstvy. Jedno je jisté - neživí o sobě dávají znovu vědět. I když způsobem, který v nás více než cokoliv jiného vzbuzuje strach a opovržení.

Sanh Gakpe

analytik sub-kanálu CorCHA (redigováno)

Dungové postupují do středu města

31L|6|4270 Tu - Od povstání Dungů na stadionu Dubbu-Rang zemřelo již přes 600 civilistů. Mugu předstoupil před neživé davy a prohlásil se za přímého vyslance B'Uma (Ten, Jež Leze z Kádě). Hermes v rozhovoru pro CorCHA uvedl, že centropolitní síly v boji proti povstalcům použijí všechny dostupné prostředky včetně biologických zbraní.

Biologický útok na Dubbu-Rang

49L|6|4270 Tu - Jednotky I.C.A. do boje houfně nasazují organické zbraně. Stadión Un-Nom-Paku hlásí plný zásah, nomské družstvo Joobo-Habuta bylo v čele s Xurugem rozprášeno u severního portálu. Mugu krátce po útoku označil dungské povstání jako "Gu-Rang" a slibuje InSboru tvrdou odvetu.


Potlačení dungské agrese

6L|7|4270 Tu - Povstalci se po několika ostrých střetech se složkami InSboru stáhli do svých původních pozic. Dungové z hnutí Gu-Rang zarytě odmítají složit zbraně a jsou připraveni bojovat do úplného konce. Mugu po Zulovi požaduje úplnou autonomii Sektoru 9 na centropolitní vládě.

Veřejné prohlášení guvernéra Zuly

Tal Karaa, Coraabiané

Guvernát C'Ory je výsostně potěšen z toho, že se vyhrocená situace v centropoli stabilizuje. Nyní je na čase, abych k vám všem jménem svého úřadu promluvil hrsť slov. Když naši předkové v 3491 Tu podepisovali Velkou coraabskou deklaraci, netušili, kolik talské i jiné krve proteče městskými stokami. V posledním Tolu zemřelo až příliš mnoho nevinných Coraabianů. C'Orai rezolutně odsuzuje takovou formu agrese. Učiníme vše pro to, aby se podobné události již neopakovaly. Rozhodně nemůžeme přehlížet příčiny, za kterých hnutí Gu-Rang vyvstalo. Ano, neživí mají stejný nárok na existenci jako my. I oni nyní pochovávají své padlé, mnozí z nich byli obyčejní civilisté, sportovci, naivní pěšáci v rukou svých vůdců. Navzdory své frustraci však nyní musí Dungové v plném rozsahu čelit zodpovědnosti. Nelze přihlížet bezuzdnému zabíjení nevinných občanů Coraabu, jak bychom v této syrové nahotě činu obstáli před ostatními národy? Kdo nám zaručí, že se něco podobného nebude brzy v ulicích C'Ory opakovat? Předvolávám tedy iniciátory povstání před soudní kruh. Sektor 9 a okolí Dubbu-Rangu se nyní nachází v totálním obklíčení. Stačí jediný povel a srovnáme toto místo se zemí i s jeho oslabenými obránci. Násilí je však možné předejít. Do Sektoru 9 brzy vyšlu svého zmocněnce, ctěného Bor Khala. Před několika Uny předčasně kmitl zpět ze své rad'zaacké mise a nyní je na cestě zpět na Coraab. Očekávám, že vůdci povstání vyslyší mé mírové prosby a obhájí své hanebné činy před veřejností. Pevně doufám, že pro toto rozhodnutí získám plnou podporu ve vládě i civilním sektoru. Našim společným zájmem je, aby se život v C'Oře co nejrychleji vrátil do svých obvyklých brázd. V sázce je harmonie a sounáležitost celé coraabské společnosti.

Tal Mbehir Zula

Coraabopedia Governor Zula by Simon Dominic.jpg

(Coraabia Artist: Simon Dominic)

Bor Khalův mír

A
Bor Khal - většina neživých tohoto Tala nenávidí.
(Coraabia Artist: Nikola Yordanov)

65L|7|4270 Tu - Vedoucí představitelé dungského povstání Gu-Rang byli eskortováni před soudní kruh. InSbor ohlásil ukončení bojových operací a stahuje své jednotky ze Sektoru 9. Guvernérův pobočník Bor Khal je na oroi oslavován coby hrdina.


Nejvyšší trest

7L|5|4271 Tu - Mugu byl civilním soudním kruhem nepravomocně odsouzen k trestu smrti. Tisíce neživých protestují na podporu neživého vůdce povstání Gu-Rang. Definitivní verdikt padne na veřejném zasedání nejvyšší c'orské exekutivy, jež se bude konat v příštích Tolech.

Poslední kruh

6L|6|4271 Tu - Právě probíhající zasedání civilního soudního kruhu definitivně rozhodne o osudu Mugua a dalších vůdců dungského povstání Gu-Rang. "Chystaná poprava je otevřeným aktem nenávisti proti neživým" tvrdí Valigursai ze svého exilu na Khoptidu. "Spravedlnosti musí být učiněno zadosti" prohlásil Guvernér Zula.

Smrt pro Mugua

42L|6|4271 Tu - Dung Mugu byl pravomocně odsouzen k okamžitému trestu smrti. Poprava proběhla v difúzní komoře Goa'Kachu. Soudní kruh udělil vysoké tresty i zbylým vůdcům povstání Gu-Rang. Před budovou soudu protestují stovky Dungů, Oor-1 hlásí první zraněné. Jednotky v okolí Sektoru 9 jsou v plné pohotovosti.

Prohlášení guvernéra Zuly

B'Accha mutta, oraai...

Soud proběhl. Občané C'Ory. Nastal čas, abych vám sdělil verdikt, na kterém se kruh shodl.

Tresty pro vůdce nomdungského povstání byly soudci-hodnotiteli vyměřeny v následujícím znění:

Dung Ukta: trest odnětí svobody v trvání 15 Tu, 6-HOSN, Goa'Kach, wat'nomtha

Dung Glund: trest odnětí svobody v trvání 22 Tu, 6-HOSN, Goa'Kach, wat'nomtha

Dung Bačche: trest odnětí svobody v trvání 43 Tu, 12-VORD, Goa'Kach, wat'nomtha

Dung Lebok: trest odnětí svobody v trvání 70 Tu, 12-VORD, Goa'Kach, wat'nomtha

Dung Xapek: trest odnětí svobody v trvání 91 Tu, 12-VORD, Goa'Kach, wat'nomtha

Dung Mugu: trest smrti, difúzní komora ULTIMO, Goa'Kach, wat'nomtha


orra'toi buď milostiv viníkům. Kruh rozhodl. Přeji klid vašim rodům. Centropole nestrpí žádné nepokoje. Kaa, oraabi.

Nepokoje v C'Oře

53L|6|4271 - Stovky Dungů převracejí antigravy a rabují vládní úřady. Komanda LAMAE uzavřela přístup do Sektoru 9. Z ulic jsou odváženi první mrtví, policejní kordony před okamžikem vytlačily davy neživých z okolí guvernátu. Armo Tubon prohlásil, že situace v C'Oře je stabilizovaná. Osud zbytku příslušníků povstání Gu-Rang je nejistý.

Gu-Rang.jpg

Rebelující Dungové hájí své právo na existenci. (Coraabia Artist: Tonatiuh Ocampo)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje