Zombo

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: neživý – Zomb

Domovský svět: Coraab

Éra: Raná Skládka - okolo 700 Tu


Zombo byl de facto nižší Zomb bez výrobního titulu, tolik opovrhovaná nižší forma hrdého a prastarého kmene. Zombo byli skoro stejně dlouhověcí jako jejich dokonalejší příbuzní, postrádali však jejich mimořádné schopnosti a často je sužovaly nejrůznější degenerační choroby. Zombové je zprvu užívali jako rádce, služebníky a pobočníky, avšak po nástupu mocného Zombosse se dostali Zombo do nemilosti. Dlouhá staletí byli pronásledováni a vyvražďováni. Po příletu Těžařů se hrstka přežívších Zombo stáhla do ústraní, až postupně zcela vymizela z povědomí. Dnes pravděpodobně na Coraabu neexistuje jediný zástupce této polo-rasy.

Slovutný badatel Mango Mana se kdysi údajně v jedné skládkové výduti setkal s přestárlým Zombo a mylně jej zařadil mezi Zomby. Dodnes je tento vědecký omyl oficiálně publikován ve všech učebnicích a osnovách na Coraabu, což nelibě nesou především ortodoxní neživí tradicionalisté, považující Zombo za podřadnou druhovou anomálii.

Zomboss za své krutovlády nechával vyvraždit své Zombo pobočníky kvůli tomu, že proti němu údajně plánovali spiknutí. Paradoxem je, že likvidaci Zombo měly na starosti gardy Divokých Koster, které o několik Tu později samy zosnovaly zradu svého pána a přidaly se na stranu nepřátel Atomové říše."

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje