Pachdan

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: Mogra

Domovský svět: Agan, Kosmopolitní světy

Éra: 3958 Tu - 4101 Tu


Zakladatel a ideový vůdce Ligy, první úřadující liganor. Pro Kosmopolity zůstává Pachdan nadále velmi rozporuplnou postavou - jedni ho bezuzdně obdivují za práci, kterou zformováním nejmocnějšího bezpečnostního orgánu Coraabie vykonal, jiní mu nemohou přijít na jméno kvůli řadě rozporuplných rozhodnutí a směrnic, které Pachdan během svého téměř šedesátiletého působení v Lize vydal. Pachdanova kariéra jde v počátcích díky jeho analytické genialitě strmě vzhůru – v 4010 Tu získává nejvyšší hodnost ganu, velí úspěšným vojenským operacím na Ri-Das a Eppek. Když tehdejší aganský prefekt Damasu prosadí rezoluci o založení nového orgánu nadplanetární ochrany, nikdo ze zúčastněných nepochybuje o tom, že by se v Kosmopolitních světech našel někdo vhodnější.

Pachdan byl často kritizován za to, že se coby liganor nadmíru obklopoval nedůvěryhodnými osobami. Ligani mu měli za zlé, že vydal slavného Modhru z Týmu 2 úřadům, které následně zinscenovaly štvavý monstrproces končící liganovou popravou. Část veřejnosti také Pachdana kritizovala za jeho výroky o tom, že Mograté jsou pouhou "agoadanskou naplaveninou".

Pachdan byl již při nástupu do funkce v 4044 Tu těžce nemocný. Celý život trpěl Zeup-Jelentekovým syndromem, který se s pokročilým věkem zhoršoval. Nákladné procedury sice příznaky nemoci zpomalily, v posledních dekádách ale již liganor nebyl schopen chodit, trpěl nesnesitelnými fantómovými bolestmi a jen obtížně artikuloval. Smrt tak pro něj nakonec byla spíš vysvobozením.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje