Ligan

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish známý jako oigaan.

Obsah

Popis

Ligan je nejběžnější označení pro řadového člena Ligy, působícího v některém z liganských Týmů (cor. Dinnar).

Ligan je bezesporu kariérním vrcholem většiny strážců pořádku z celého strunifikovaného multivesmíru. Jde o elitní povolání, které je velmi náročné a nebezpečné.

Šéfem liganů i celé Ligy je pak jejich jediný přímý nadřízený, liganor.

Historie

A
Liganský zásah proti titánskému botovi, prefektura Agan. • 4065 Tu
(Coraabia Artist: Rod Wong)

Liga je založená v 4044 Tu. Pojem ligan na začátku označuje jakéhokoliv řadového pracovníka úřadu. Velice brzy se ale pojem zúží pouze na členy operačních Týmů. Civilní zaměstnanci Ligy se dnes hovorově nazývají Ligaro.


Ligané jsou zprvu verbováni pouze z oblastí Kosmopolitních světů. Zakladatel Ligy, Pachdan, ale brzy rozhodne, že by se brány úřadu měly otevřít všem národům a společenstvím - každý svět má své unikátní know-how a specialisty, kteří se mohou společně efektivně doplňovat. Od 4055 Tu tak Liga přijímá adepty ze všech koutů Coraabie. Prakticky každý vyspělejší svět má v Lize alespoň jednoho svého reprezentanta - daný ligan se ovšem musí vzdát svého občanství a ve směrnicích má přísně zakázáno jakkoliv upřednostňovat zájmy své rodné planety před ostatními.

Povolání ligana je špičkově placeným elitním postem, nese s sebou ovšem četná rizika, jedinec je pod neustálým tlakem a permanentní hrozbou smrti. Nejednou se stalo, že se ligan z výkonu svého povolání zcela zhroutil či skončil v doživotní péči neuro-kyberenů. Příležitostné sebevraždy také nejsou žádnou výjimkou.

Ligani si své práce neskutečně cení a většina z nich post v Lize považuje za nejvyšší možnou kariérní metu. Občas se ovšem stane, že některého ligana přeplatí jiné vlivné zájmové organizace jako například žoldnéřská kasta Sol. Je-li v úřadu objeven případ korupce, daný ligan ihned bez jakýchkoliv náhrad a provizí opustí úřad.

Ligan je nejvyšším postem v aganských bezpečnostních silách, to jej ovšem neopravňuje jakkoliv velet ostatním planetárním ozbrojeným složkám. Liga je od zbylých vojenských sil exekutivně striktně oddělena. Existuje ovšem celá řada transplanetárních směrnicí a paktů, jež umožňují liganům nezávisle operovat na většině vyspělých světů Coraabie.


Ligani

Liganem se adept může stát dvěma způsoby:


Přijímací řízení (tzv. Lig-mar) - Adept se sám dobrovolně přihlásí o službu v Lize. Pro jeho přijetí pak hovoří maximum dosažených schopností a vědomostí, zkušenosti v terénu, doporučení z jiných bezpečnostních úřadů, účast v některé z válek či vysoký důstojnický titul. Samo-adepti jsou schvalováni orgánem Lig-ra a schvalováni do funkce samotným liganorem. Příjímací řízení do Ligy patří k nejnáročnějším vůbec.


Oslovení (tzv. Lig-dan) - Orgán Lig-ra sám dojde k rozhodnutí, že by se vyplatilo daného jedince oslovit. Odmítnutí členství v Lize je pak bráno jako vyjádření nesouhlasu s postoji aganské vlády a urážka na cti. Oslovený jedinec, který nabídku odmítne, má pak do Ligy zakázaný přístup po dobu nejméně deseti Tu. Jsou známy i případy, kdy odmítnutí členství vedlo k deportaci a doživotnímu zákazu vstupu do Kosmopolitních světů.

A
Liganská strato-mise na Mogra Troi. • 4238 Tu
(Coraabia Artist: Travis Wright)

Sami ligani se pak často sami interně dělí na mar a dan. Dani často marům předhazují, že museli o přijetí do nejvyššího orgánu ochrany škemrat, zatímco oni byli přijati automaticky na základě přímého oslovení. Průzkum však prokázal, že kvalitativně se tyto dvě skupiny značně překrývají a jde o uměle podněcovanou rivalitu mezi jednotlivými členy.

Ligani na svých misích operují prakticky po celé Coraabii. Disponují nejmodernějším vybavením a technologiemi, jež dramaticky zrychlují a zefektivňují jejich počínání na misích. Podle podepsaných dohod má ligan právo použít prakticky jakékoliv legitimní prostředky k vynucení zákona a to včetně zcizení majetku, destrukce civilních cílů či užití diverzní taktiky. Ligani pak tyto pravomoce užívají dle individuálního přesvědčení.

Ligan operující v utajení bývá nazýván ligent.

Bývalí či nežijící ligani

TÝM 1


TÝM 2


TÝM 3


TÝM 5

TÝM 11

TÝM 17

Stávající ligani

A
Urnill čelící drtivé přesile (Kokran). • 4166 Tu
(Coraabia Artist: Cristian Melian Cabrera)

TÝM 1


TÝM 2


TÝM 3


TÝM 4


TÝM 5


TÝM 7


TÝM 10

  • Urnill (velitel, dříve Tým 12)


TÝM 19

Zajímavosti

Soubor:Coraabopedia Ligan by Łukasz Matuszek.jpg
Ligan Bukten při záchraně civilistů po teroristickém útoku Bai'aly na Koganu. • 4245 Tu
(Coraabia Artist: Łukasz Matuszek)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje