Rudé velení

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
"Bez armo Tiamara se reddská mašinérie zadrhne a rozteče jak djubba." - Hermes
(Coraabia Artist: Johann Bodin)

V jazyce coraabish nazývané Marru'Aan.

Rudé velení je obecné označení pro centrální řídící jednotku mechakultury Redda, která se před několika staletími nečekaně objevila v coraabské soustavě. Název se začal používat především ve spojení s častým rudým zbarvením reddských bojových strojů.

Rudé velení je podle všech důkazů řídícím "mozkem" celé reddské ofenzívy. Citelný problém ovšem je, že jej ve fyzické podobě dosud žádný svědek nespatřil. Coraabské tajné služby mají jeho aktivity poměrně komplexně zmapované, je dokonce důvěrně známým faktem, že reddské Rudé velení "prosakuje" do sítí jako oroi nebo sub-net, kde verbuje své spojence.

Rudé velení má na povel drtivou většinu bojového i výrobního potenciálu celé reddské mechakultury. Najdou se menší autonomní celky, které velení svěřilo svým nemechanickým poradcům a pobočníkům - nejvýznamnějším z nich je bezesporu armo Tiamar. Dodnes není jasné, proč vlastně Rudé velení svěřuje některé důležité operace podřízeným, když by mohlo bez problémů svým potenciálem obsáhnout veškeré reddské bojové síly.

Celkově se mělo za to, že není možné ochranu Rudého velení prolomit. Situace se ovšem zvrátila osudného data 3915 Tu, kdy bylo velení úspěšně infikováno trans-ideologickým virem, jenž do něj implementovala coraabská rozvědka. Trvalo celé roky než bylo Rudé velení uvedeno zpět do plného provozu a získalo kontrolu nad svými jednotkami. Postupně byla jeho ochrana natolik zesílena, že dnes prakticky není možné dostat se do jeho vnitřních okruhů.

Odborníci se shodují, že Rudé velení musí díky svému závratnému výpočetnímu výkonu (díky kterému je schopné koordinovat komplexní vojenské a logistické operace svých jednotek) disponovat poměrně sofistikovaným a dozajista i fyzicky hmotným "tělem" - datová pole však nejdou díky specifické redistribuci a zrcadlovému sdílení informací mezi reddskými příslušníky vystopovat. Vysocí hodnostáři InSboru se domnívají, že Rudé velení musí být fyzicky umístěno na We'Rdu. Konspirační teorie ovšem spekulují i o jiných lokalitách, od celé řady skládkosvětů po vzdálený Ulgor.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje