Skelethor

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish zvaný baezaan.

Obsah

Popis

A
Byl to právě skelethor Ulthaao, potomek samotného skelethora Baanu, který zakázal Nejvyšším skelethorům provádět zasvěcovací obřad zvaný lámání kostí.
(Coraabia Artist: PumpkinPie)

Skelethor je obecné označení pro nejvyšší duchovní i politické představitele baelské komunity na Coraabu. Skelethoři mají především od dob Skeletátu nezanedbatelný podíl na utváření coraabské politiky. Skelethory většinou souhrnně reprezentuje tzv. Nejvyšší skelethor (Nonth'Baezaan), který také zároveň bývá členem exekutivního orgánu zvaného Kruhový sněm (v pozici Ba'Caraa), jenž v krizových dobách de facto řídí chod coraabské civilizace.

Skelethorů je vždy několik, fungují autonomně nebo se sdružují do rad či sněmů. Jejich počty historicky kolísají mezi třemi a dvanácti. Často nosí zdobná obřadní roucha, jejich typickou barvou je bílá. Insignií jejich úřadu jsou tzv. saüulla, posvátné zubní amulety údajných Nu'Baelů, jež ortodoxní coraabští Baelové považují za své přímé předky.


Historie

První skelethoři se v baelské kultuře objevují již v dobách Svrchní Skládky, kdy je kostěný národ ještě označován coby Du'Baelové (Divoké kostry). Skelethoři mají za cíl kumulovat duchovní a intelektuální potenciál své rasy a v neposlední řadě rozhodovat a vládnout v případech nouze. Dokud v komunitě Baelů neexistuje žádný hmatatelný problém, vládnou si autonomní jednotlivci sami. Jakmile ovšem přijde krize, moc skelethora prudce vzrůstá. Příkladem budiž právě Padesátiletý Skeletát, kdy Nejvyšší skelethor Ulthaao vládl celému Coraabu, jelikož Baelové nabyli oprávněný dojem, že si místní společenské elity nejsou nadále schopny vládnout samy.

1|4273 Tu - Nejvyšší duchovní představitel národa Baelů skelethor Onmom s okamžitou platnosti odstoupil z funkce. Novým Nejvyšším skelethorem se stává Bael Buruua odkazující ve svém učení na samotného Ulthaa. Onmom tento nečekaný krok nijak nekomentoval.


Významní skelethoři

Skelethoři se i v bežné coraabské společnosti těší až posvátné úctě. Tvoří významné figury dějin a i tradiční Coraabiané včetně neživých je berou jako plnohodnotný odkaz svého kulturního dědictví.


Zajímavosti

  • Nejvyšší skelethoři od dob Padesátiletého Skeletátu nikdy neabsolvují lámání kostí. Žádný Nejvyšší skelethor tedy nepěstuje své potomky, jelikož je pevně dáno, že si své kvality odnese do hrobu s tím, že kdyby se jeho genetický kód dál šířil, utrpělo by tím na zvučné pověsti jeho jméno, jež má být navždy pamatováno v baelské historii. Pokud do té doby nějaké potomky měl, jsou neprodleně odstraněni. Tento podivný zvyk je dodnes brán jako konvenční společenská norma.
A
Skelethor Gorrech z dob dávných Du'Baelů. V úplných počátcích byli skelethoři představiteli elitních válečníků, časem se tento post přeměnil v přísně politickou a duchovní funkci.
(Coraabia Artist: Anthony Jones)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje