Ulthaao

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: Bael

Domovský svět: Coraab

Éra: 3155 Tu - 3501 Tu


V soudobých textech uváděný také jako Ultha či Ulthao. Nejvyšší skelethor Ulthaao bývá považován za nejvýznamnějšího Baela moderních coraabských dějin. Je to právě on, kdo nařizuje zničit pomocí ban-bomb centrální sektory C'Ory, čímž v jediném okamžiku ukončuje vleklou občanskou válku mezi Těžaři a neživými. Ulthaao je prvotním hybatelem změn, které vyúsťují v éru tzv. Padesátiletého Skeletátu. Jakkoliv zní jeho politická rozhodnutí děsivě, historici se shodují, že bez razantního vstupu Baelů do chodu událostí by se ztráty na životech postupně vyšplhaly do miliónů. Nejvýznamnějším Ulthaaovým počinem je pak definitivní zrovnoprávnění neživých se živými díky tzv. Velké coraabské deklaraci v 3491 Tu. Po smrti Ulthaa je pak Padesátiletý Skeletát oficiálně ukončen.

Ulthaao byl posledním žijícím potomkem samotného skelethora Baanu, který před dávnými časy přivedl Baely ze vzdálených Rezavých dun do coraabské centropole. Ulthaao se nikdy nerozmnožil ani neabsolvoval obřad známý jako lámání kostí. Právě on vydal nové nařízení, které Nejvyšším skelethorům toto počínání přísně zakazuje. Podivný zvyk se na Coraabu dodržuje dodnes.

Stačilo málo a Padesátiletý Skeletát by nikdy nevznikl. Původně se počítalo s tím, že Baelové v čele s umírněným Nejvyšším skelethorem Ga-Nalem odejdou z C'Ory zpět do pustin. Vysoce postavení Zombové ovšem zosnovali Ga-Nalovu smrt, kterou Baelové mylně přisoudili pučistům. Moci se tedy chopil autoritářský Ulthaao, který patřil k radikálnímu křídlu kostěných elit.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje