Vi-mag

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

V jazyce coraabish nazývaný orai-maghta.

A
Wacký vi-mag napojený na složité zařízení, které přenáší do virtuální podoby tok jeho myšlenek.
(Coraabia Artist: Nuno Rebelo)

Vi-mag (slovo pochází z jazyka Mogra a znamená cosi jako obraběč vjemů) je souhrnné označení pro vizuálního umělce, který svá díla publikuje především na některé z planetárních sítí či na sub-netu. Vi-mag ke svému uměleckému vyjádření používá výpočetní techniku, různé druhy projekcí, iluzorní hologramy či důmyslné světelné show. Cílem je co nejvíce uchvátit diváky a navodit jim maximálně sugestivní pocity. Vi-magové své práce snímají do virtuální podoby či vystupují naživo veřejně. Druhá varianta je podstatně technologicky náročnější, performační vi-mag často úzce spolupracuje s některým klubem, institucí či například xenocirkem.

Vi-magové jsou hojně rozšíření po celé Coraabii a jejich metody se svět od světa dramaticky liší. Zatímco coraabští vi-magové pracují především se světelnými zdroji a hologramy, waalkwačtí vi-magové používají tonální bubliny, gelové roztoky, nanotechnologie a speciálně připravené tekutiny. Kosmopolitní vizuální umělci často používají rozsáhlé trojrozměrné vi-gridy (mřížky, na které se promítají složité obrazce), zatímco vi-magové na Bolze zase svá díla "vyzpívávají" pomocí optografonů.


Populární vi-magové


Populární vi-magské skupiny a formace

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje