Xatva

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Flavor blank.jpg
Trvalo několik let než se xenolovcům naskytla příležitost, aby Xatvu ulovili. Daemonovou osudovou chybou bylo, že se zřítil do připravené pasti, jež jej neodolatelně vábila svou vysokou koncentrací hmoty Xa.
(Coraabia Artist: ???)

Rasa: Daemon

Domovský svět: Grannok

Éra: okolo 4100 Tu - 4276 Tu


Mohutný Xatva se pro své mohutné tělo a speciální životní funkce řadí do nepočetné skupiny tzv. emisních daemonů. Xatva průběžně vypuzuje z miliónů kanálků rozmístěných po celém těle mazlavý černý sekret, který se po ztvrdnutí mění v pseudokov tvrdší než corabit. Téměř samovolně tak Xatva získává dokonalý exoskelet, který neomezuje pohyb a zároveň je velmi obtížné jej prorazit. Ze sekretu si daemon v případě potřeby utváří rozličné úpony, chapadla, výrůstky či čepele. Xatva je však svému okolí primárně nebezpečný vedlejším produktem svého para-metabolismu - v jeho útrobách vzniká díky transmutačním procesům přeměny hmoty Xa na sekret radiace, která při sebemenším poškození daemonovy pokožky samovolně uniká do prostoru.

O sekret měly veliký zájem vlády planet po celé Coraabii, ale pouze annorská vláda se v utajení odvážila daemona odchytit a vzácnou látku získat. Cena za daemonovo odchycení byla vysoká - téměř polovina xenolovců byla při akci pobita a další utrpěli ozáření při náročném transportu. Nakonec se však sekretu podařilo získat méně, než se čekalo a celá akce tak skončila fiaskem.

Xatva byl po svém příletu na Annor držen v laboratoři pod sedativy, ta byla ovšem přiliš slabá. Daemon se v záchvatu zoufalství vzmohl na útěk, při kterém byl zabit. Annoři následně přísně zakázali export jak surového sekretu, tak i všech produktů ze sekretu vyrobených. Podle sub-netu se dnes tato vzácná surovina známá pod označením xaridol řadí do první desítky nejcennějších látek multivesmíru."

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje