Yunanar

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Pra-vo-vbok... PAL! Yu-na-nar ... křičí ZDAR! Le-vo-vbok... PAL! Par-chan-ti ... na ZDAR! - tréninkový popěvek ve výcvikovém centru.
(Coraabia Artist:
Giuliano Bròcani)

Rasa: různé

Domovský svět: Qu-Puo

Éra: 810 Tu - 1106 Tu


Krvavá a vleklá válka Sedmi Svatých Světů vedla k založení konvenční pěchoty pod přímým velením Ibara Sigora a neo-gardy. Členem těchto jednotek tzv. yunanarů se mohl stát kdokoliv - stačilo se přihlásit do služby. Pro Qu-Puany byl vstup do pěchoty především otázkou cti a do jisté míry i morální povinností. Každým dnem řady yunanarů rozšiřovaly stovky dobrovolníků, jejichž výcvik trval žalostně krátkou dobu. Byl ovšem tak fyzicky a psychicky náročný, že mnozí zemřeli již na cvičišti. Po absolvování výcviku byli úspěšní jedinci okamžitě vysláni do války. Yunanaři byli nasazováni na nejhorší a nejnebezpečnější akce hned do prvních linií. Ti nejlepší z nich byli za své výkony v bitvách přeřazování přímo do samotné neo-gardy.

Nejslavnějším yunanarem války Sedmi Svatých Světů byl bezesporu Caj Qan, který již ve výcvikovém táboře prokazoval výjimečný talent. Díky úspěchům v bitvě o Xo-Puo zaujal samotného Ibara Sigora. Ten si jej nechá předvolat a nabídne mu místo šikovatele. Caj nabídku s nadšením přijme. Brzy se stane vzorem pro všechny yunanary, kteří k němu vzhlíží jako k nedostižnému vzoru.

Ibar Sigor se nakonec v průběhu války přidal na stranu mogratsko-ekhroského odboje, což byl jeden z důvodů pádu Qu-Pua. S koncem války zaniká také pozice yunanara. Nejvěrnější Sigorovi neo-gardisté jej následují až na Knížecí měsíc, kde se stanou jeho osobní armádou. Výcvik, kterým procházeli yunanaři, se v Jižním Mračně používá dodnes. Trvá však delší dobu a je méně psychicky náročný.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje