Grannok

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Historie)
Řádka 24: Řádka 24:
 
[[časová osa|2487 Tu]] Grannočané podepíší kontrakt o ukládání bio-odpadu z několika světy [[Xenozóna|xenozóny]]. Se stovkami [[magrav]] plných bio-odpadu začnou na Grannok opět proudit finance . Xaisané chtějí pomocí odpadu rekultivovat zničenou krajinu a rozšířit úrodná území.  
 
[[časová osa|2487 Tu]] Grannočané podepíší kontrakt o ukládání bio-odpadu z několika světy [[Xenozóna|xenozóny]]. Se stovkami [[magrav]] plných bio-odpadu začnou na Grannok opět proudit finance . Xaisané chtějí pomocí odpadu rekultivovat zničenou krajinu a rozšířit úrodná území.  
  
[[časová osa|2981 Tu]] jsou na severu planety pozorování zvláštní tvorové, kteří se s jistotou nevyvinuli na Grannoku. Jsou pojmenování [[Daemon]]i (daema - jazykem xaisanů cizinec).  
+
[[časová osa|2981 Tu]] jsou na severu planety pozorování zvláštní tvorové, kteří se s jistotou nevyvinuli na Grannoku. Jsou pojmenování [[Daemon]]i (daema - jazykem [[xaisan]]ů cizinec).  
 
Je zjištěno, že daemoni jsou nějakým způsobem vázáni k území s výskytem podivné biologické hmoty v nitru skládky. Výzkum ukáže, že hmota (v tuto chvíli již pojmenovaná Xa) je vhodná k výrobě specifických polymerů a zároveň dosahuje nejvyšších hodnot spalného tepla zaznamenaného u přírodní látky, což by mohlo znamenat revoluci v technologii spalovacích motorů.
 
Je zjištěno, že daemoni jsou nějakým způsobem vázáni k území s výskytem podivné biologické hmoty v nitru skládky. Výzkum ukáže, že hmota (v tuto chvíli již pojmenovaná Xa) je vhodná k výrobě specifických polymerů a zároveň dosahuje nejvyšších hodnot spalného tepla zaznamenaného u přírodní látky, což by mohlo znamenat revoluci v technologii spalovacích motorů.
 
Dochází k rozsáhlé výstavbě těžebních vortexů a zpracovatelských komplexů. Začíná masová těžba [[Hmota Xa|hmoty Xa]].
 
Dochází k rozsáhlé výstavbě těžebních vortexů a zpracovatelských komplexů. Začíná masová těžba [[Hmota Xa|hmoty Xa]].

Verze z 18. 5. 2020, 14:17

Grannok, jazykem původních obyvatel Gra-not-a Nokra-xa (cosi jako Velké planiny).

Popis

Grannok je středně velký svět nacházející se na okraji Xenozóny, významný výskytem a těžbou Hmoty Xa.

V relativní blízkosti planety končí mykoidí struna, která je zároveň dostatečně stabilní na to, aby se skrze ni dalo kmitnout. Grannok je však tzv. semi-strunifikovaný, neboť cesta od struny k planetě trvá loděmi se standardním bi-ontovým pohonem několik tolů.

Jedinou oběžnicí je obydlený měsíc Kormx, na němž se nachází centropole Nové Whergu, kde sídlí decentralizovaná vláda.

Povrch Grannoku tvoří jediný superkontinent, původně z většiny pokrytý nepříliš členitými nehostinnými planinami, které se v úrodnějších oblastech měnily v džungle.

Grannok je domovskou planetou rasy Xaisanů.

Historie

Po statisících Tu přirozeného výběru stojí na vrcholku potravinového řetězce rasa humanoidních plazů. Sami sebe nazvou Xaisan a zdlouhavě se rozšiřují po celém kontinentu. Usazují se v oblasti toků a džunglí, které občas narušují rozsáhlé nehostinné planiny. Okolo -4 000 Tu se formují první malá města, která se později mění na městské státy. Většina z nich se však nachází v izolaci neboť vzdálenosti mezi městy nejsou jednoduše překonatelné a zároveň se na Grannoku nevyvinul žádný zvířecí druh který by se dal ochočit a využít k transportu.

-831 Tu ve městském státě Whergu je vynalezen jednoduchý motor na biomasu. Nastává dlouhé období dobývaní a sjednocovaní. V této době je také poprvé možné mapovat povrch Grannoku. V 292 Tu je připojen poslední městský stát a vzniká tak říše, které se od začátku jednoduše říká Xai. Centrem říše je Whergu. I přes obrovské kulturní rozdíly mezi izolovaně žijícími Xaisany časem dochází k naprosté asimilaci. Nastává období industrializace. Planiny skrývající velké zásoby kovů, se mění na povrchové doly a města se začínají rozrůstat.

V 2167 Tu oslavují Xaisané první přistání na Kormxu, které je přerušeno přistáním CuCaanské lodi. První setkání v CuCaanskými průzkumníky dopadne dobře a Grannok se stává novým nepříliš významným hráčem na poli meziplanetární politiky. Aby Xaisané zůstali trasplanetárně konkurenceschopní, dohánění těžbu do extrémů i za cenu devastace krajiny. Přesto nejsou schopni udržet množství technologií a investic proudících z ostatních světů. 2487 Tu Grannočané podepíší kontrakt o ukládání bio-odpadu z několika světy xenozóny. Se stovkami magrav plných bio-odpadu začnou na Grannok opět proudit finance . Xaisané chtějí pomocí odpadu rekultivovat zničenou krajinu a rozšířit úrodná území.

2981 Tu jsou na severu planety pozorování zvláštní tvorové, kteří se s jistotou nevyvinuli na Grannoku. Jsou pojmenování Daemoni (daema - jazykem xaisanů cizinec). Je zjištěno, že daemoni jsou nějakým způsobem vázáni k území s výskytem podivné biologické hmoty v nitru skládky. Výzkum ukáže, že hmota (v tuto chvíli již pojmenovaná Xa) je vhodná k výrobě specifických polymerů a zároveň dosahuje nejvyšších hodnot spalného tepla zaznamenaného u přírodní látky, což by mohlo znamenat revoluci v technologii spalovacích motorů. Dochází k rozsáhlé výstavbě těžebních vortexů a zpracovatelských komplexů. Začíná masová těžba hmoty Xa. Obchod se hmotou vede ke xotizaci Grannoku v 3005 Tu.

3042 Tu předstoupí emisar hmoty Xa Hwarang před těžaře. Při mírovém rozhovoru odhaluje inteligentní podstatu hmoty a žádá omezení těžby na absolutní minimum. Kvůli bohatství z exportu a zpracování hmoty, těžba pokračuje, bez ohledu na fakt, že Xa je živá a polointeligentní. Hmota se kolem 3100 Tu začíná šířit a pohlcuje první těžební vortex. Ani to těžbu nezastavuje, naopak se stává ještě agresivnější. Zároveň se objevují první případy napadení Daemonem

3233 Tu jsou pohlcena první města. Miliony obyvatel jsou vyhnány do ostatních měst, které nejsou na nápor utečenců připraveny. Nastává hluboká společenská krize. Xaisané narychlo rozšíří původně výzkumnou kolonie na Kormxu, kam se 3237 Tu stěhují první obyvatelé. Tento krok je brán jako dočasné řešení dokud se nepodaří šíření hmoty zastavit.

Hranice území Xa se nezastavitelně blíží k Whergu. Zde se v 3290 Tu jednohlasně Grannocká vláda odhlasuje využití všech finančních prostředků k terraformaci Kormxu, neboť všechny snahy zastavit šíření selhal. Whergu je zničeno 3300 Tu. Grannocká Vláda je přestěhována na Kormx do rozestavěné centropole Nové Whergu. Grannočané jsou dočasně stěhování co nejvíce na Jih dokud nebude terraformace měsíce dokončena. Roztroušené armádní složky bojující s hmotou Xa se přidávají k původním hlídačům planetární skládky, a tak vzniká Řád Xinů.

3333 Tu je Terraformace Kormxu dokončena. Na měsíc se stěhuje 2/3 obyvatel Grannoku. Zbytek je přemístěn do nejjižnější měst, co nejdále od míst postižených Xa.

4055 Tu Khalfasská republika cti poruší trasplanetarní úmluvu s Grannokem. Grannok reaguje embargem na dovoz hmoty Xa což v 4060 Tu vyústí ke Khalfasské invazi.

Do 4071 Tu jsou za pomoci Xinů khalfasské invazní síly odraženy. Po podepsaní nových smluv bylo embargo zrušeno, avšak objem exportu Xa na Khalfass byl snížen na 15%.

Boj s Xa trvá dodnes

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje