Bethrezen

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Záběr ze sub-doku Annoi (dřevo). Sub-logy se skutečnými záběry Bethrezena bohužel nejsou veřejnosti přístupné. Na sub-netu ale koluje celá řada populárních seriálů či logů, které o Bethrezenově podivuhodném osudu více či méně autenticky vyprávějí.
(Coraabia Artist: Goran Delic)

Rasa: neznámá

Domovský svět: Hoptar II

Éra: ? - 3590 Tu


Zvaný též Bedh-re-nei (Ten V Růstu) či NedrZeen. Tradovalo se, že Bethrezen je jediným skutečným pamětníkem pradávných bytostí Nu – některé zkazky dokonce tvrdí, že byl přímým potomkem mocného Nu'Pataaie, který jej na Hoptaru II zanechal, aby bedlivě střežil místní ekosystémy. Šlo o inteligentní meta-dřevinu neznámého původu, sídlící v rosolovitých mokřadech Ištani-bapa. S Bethrezenem se setkalo pouze několik vyvolených jedinců – hrstka odvážných xenautů a cestovatelů, kteří s ním dokonce nasnímali několik vzácných sub-logů. Řada z nich ale také za konfrontaci s tímto podivným hoptarským patronem zaplatila životem. Bethrezen byl znám svou explozivní a nevypočitatelnou povahou, díky níž upadal do náhlých záchvatů destrukce a agresivity.

Annor měl s oběma hoptarskými světy velké plány, ve kterých mu ovšem Bethrezen překážel. Bethrezena naopak přítomnost narušitelů postupně rozzuřila natolik, že neváhal mohutnými proudy vyvrhovaného rozžhavého plynu likvidovat přílétající lodě už na orbitě. Jeho existenci ukončilo až dlouho utajované svržení prvního testovacího prototypu Nu-bomby v 3590 Tu.

Annorští vědci nalezli po ohledání zasažených území několik fragmentů, jež obsahovaly útržky Bethrezenova genetického kódu. Po zevrubné analýze skutečně objevili až překvapivou podobnost s nálezy pozůstatků údajných bytostí Nu, objevenými před staletími na vzdáleném světe Khnu. Zbytky Bethrezena se v současnosti nacházejí v muzeu An-Waranh a několika soukromých sbírkách.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje