Padatuo

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání

Rasa: neživý - Ilokaj

Domovský svět: Coraab

Éra: 4163 Tu - současnost


"Šerými stezkami po hvězdách kráčeje / Nu'Ilokho do světa vede nás / Zůstaly zbytky po hostině kultur / Jsme procesem, jenž pozbyl práv / Pak zjeví se okovy, jež vládnout chtějí nám / Ti však bez svépomoci zhynou / Do ruin Wa'Ghry hledím na ruiny svých snů / Tečou zde proudy temné jak corabidu had / Dopřejme sluchu minulosti / Zem dala vzniknout nám a my jí / Čas konat nastává / Za svým je třeba jít." (báseň Hrsti rzi, 4185 Tu, autor: Tuoraa) Ilokajský obdivovatel coraabských dějin Padatuo se dlouho snaží prosadit na postu neživého atašé na vzdáleném Qu-Puu. Není však přijat a proto zůstává v C'Oře, kde se věnuje studiu neživé liturgie. Po studiích ztížených přicházející slepotou se Ilokaj navrací zpět do rodné Min'Ory s dvojsmyslným výrokem: "Mé oči prozřely".

Padatuo rozehrává na půdě neživého městského státu důmyslnou hru intrik a díky svým obratným řečnickým vystoupením je Kostěnátem v 4269 Tu jmenován do funkce nejvyššího diplomatického zmocněnce Min'Ory, tzv. Drogg’Mino (Hlas Mina). Nejvyšší Ozářený tak učiní vstřícné gesto směrem k ilokajské komunitě, jelikož tuto prestižní funkci zastávali v posledních staletích výhradně Zombové.

Slepý Padatuo bezmezně obdivuje dávného wigitského myslitele Raabdwu. Okouzlen jeho dílem píše pod pseudonymem Tuoraa básně, ve kterých vyjadřuje své revoluční názory podrývající autoritu coraabské planetární vlády. Svou skrytou identitu však do konce svého cyklu za žádnou cenu nikomu nevyzradí - z pozice diplomata si totiž nesmí dovolit ventilovat takto explicitně vyjádřené tendenční postoje.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje