Warrchar

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Spekulace o tom, zda byl zajatý Warrchar zabit Reddy, patří v coraabských médiích k těm nejčastějším.
(Coraabia Artist: Fyodor Losev)

Rasa: neživý - Zomb

Domovský svět: Coraab

Éra: 1751 Tu - současnost


Vysoce postavený Zaan je jedním z politicky nejaktivnějších neživých na Coraabu. Jelikož Warrchar patří k nepočetné vlně později procitnutých Zombů, nezažil období neživých států ani staletí těžařské nadvlády. To se nutně projevuje v jeho postojích, které jsou například v otázkách xeňácké imigrace či rozmachu mechanických kultur až nečekaně liberální. Warrchar prochází celou řadou významných funkcí - je jedním ze signatářů Caorského paktu, dohlíží na výstavbu vnějších sektorů centropole, spoluzahajuje historicky první Coraabiádu. V Kruhové Lóži zasedá coby jeden z B'Worů až do jejího rozpuštění v 4186 Tu. U c'orských neživých se Warrchar těší značné oblibě, ve vzdálené Min'Oře byl ale ortodoxními tradicionalisty vždy považován za kacíře a xenofila.

Warrchar se v průběhu staletí dostává do několika ostrých střetů s Valigursaiem. Ten jej kritizuje za zákulisní vyjednávání s WaalkWakem, který svou vyspělostí a přístupem k technologiím Warrcharovi imponuje. Valigursai má ale obavy, že "velké" civilizace svým zbožím a migračními vlnami pohltí původní coraabskou kulturu a proti Warrcharovi vede dlouhou a nenávistnou kampaň.

Warrchar se v 4264 Tu setkává s reddským armem Tiamarem na We'Rdu. Snaží se jej donutit k podepsání příměří s Coraabem, úskočný Tiamar jej ale namísto vzájemného dialogu okamžitě zajme. Když se o této utajované události dozví Hermes, je vzteky bez sebe a ihned zprávu o Warrcharově "zradě" zveřejní. Šokovaní Zombové se od svého druha okamžitě s odporem distancují.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje