Sol Feg

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
A
Když je nemůžeš rozdrtit, vysssaj je.Zombské rčení.
(Coraabia Artist: Thomas Lishman)

Rasa: neživý - Ilokaj

Domovský svět: pravděpodobně Coraab

Éra: 4186 Tu - současnost


Ilokaj Dinnok patřil mezi členy super-tajných komand Unree a slepě věřil, že slouží pod přímým velením Ilokaje Reeshty. Brzy se vypracovává na pozici velitele teroristické buňky, avšak jeho ambice ho vedou ještě výš. Dinnok značně přecení své možnosti v okamžiku, kdy se pokusí odstranit samotného Reeshtu a zaujmout jeho místo - ve skutečnosti totiž zabije nastrčeného důstojníka Unree. Po neúspěšném pokusu o převrat Dinnok uniká na nedaleký skládkosvět Oona, kde se dočká nabídky od Sola Poku. Na Coraab se vrací o mnoho Tu později coby Sol Feg v doprovodu služebně staršího Sola Norha, který má navázat spojení ze zámožným Zaanem Tessarem. Sol Norh však upřednostňuje vlastní agendu a Feg je kastou pověřen nalákat Norha do Baely nastražené pasti.

Záhy poté, co Sol Feg převezme Norhovu agendu, začíná budovat skrytou operační skupinu rekrutující se z řad ilokajské chudiny, která slouží jako prodloužená ruka kasty pod vedením velkého senešala Sola Poku. Nevědomky tak Feg vybuduje další část špionážní sítě zvanou Oko Solmistrovo. Sol Mon tak vidí pod povrch Fegových aktivit a právě proto zamítá žádost o vybudování coraabského výcvikového centra.

Coraab se zdá být pro kastu prokletý. Každý Sol, který dlouho setrvá v jeho nehostinném objetí příliš dlouho, zradí. Když se Sol Feg dozví o snaze Solmistra Mona získat posvátné ptharské artefakty, převáží v něm jeho oddanost k neživým a neváhá varovat svého skutečného pána Zaana Zagrula, jemuž tajně a neochvějně slouží od toho dne, kdy se pracně vysoukal z recyklačního vaku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje