WaalkWak

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Verze z 25. 7. 2013, 12:38; Sago (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Popis

A
WaalkWak - napůl zanořená centropole Wukko na Waku patří k těm divům vyspělého multivesmíru, které by si zkušený cestovatel neměl nechat ujít.
(Coraabia Artist: David Lecossu)

Dvousvětí WaalkWak je v současnosti technologicky nejvyspělejším místem v Coraabii. Planeta Waalk obíhá kolem hvězdy Qqqar. Jejím satelitem je menší Wakk (v sousloví zkráceně označován jako Wak), který tvoří středobod wacké civilizace.

WaalkWak oficiálně vede tzv. Wak Waalk. Jeho funkce je ale spíše reprezentativní a skutečným mocenským aparátem na WaalkWaku je úřad tektoniků.

Waalk

Velikostí tento obr odpovídá zhruba 7,6 velikosti Coraabu. Pouhých 8% této planety tvoří pevnina a její obrovské megapole jsou napůl zanořené v oceánu. Na Waalku probíhá 71% veškeré těžby bimetanu v Coraabii.

Wakk

Tento satelit Waalku je rovněž z větší části pokrytý oceánem a jeho velikost odpovídá zhruba 0,4 velikosti Coraabu. Pevnina tvoří 22% povrchu planety. Dodnes zde sídlí centrum civilizace Waků a veškerý high-end průmysl. Wakk má dvojici umělých oběžnic - Kywak a Qaal. Soustavu WaalkWak také protíná široký pás asteroidů. Waci proti nim mají dobře zkonstruovanou obranu a asteroidy, které se přiblíží k jejich světům, jsou trhány na kusy sonickými emitory rozmístěnými okolo obou domovských světů.


Historie

Soopové jsou prastarým národem, jež po tisíciletí obývá malý svět Wakk. Již v dávných dobách si tito houževnatí tvorové rychle osvojili mnohé vědecko-technické disciplíny, na kterých později postavili úspěšnou a mocnou transplanetární ekonomiku. Obojživelní Soopové se dělí do mnoha poddruhů, které jsou notně diverzifikované. Svá sídla si staví jak na souši tak v hlubinách planetárních oceánů. Kolonizace Waalku probíhá okolo -1500 Tu. Objevená bimetanová pole skýtají bezbřehý potenciál pro další rozvoj. Z WaalkWaku se brzy stává vzor vyspělé civilizace s vysokým technologickým standardem. Toto dvousvětí má poměrně vstřícnou imigrační politiku, a tak jej brzy zaplavuje celá plejáda cizích ras a kultur. Kvůli extrémním cenám a astronomicky drahým nemovitostem však pobyt na WaalkWaku rozhodně není pro každého. Život zde si může dovolit skutečný boháč nebo úspěšný technolog (tzv. techno-Wak).

  • 4|4269 Tu - Závratná ložiska bimetanu objevena na čerstvě kolonizovaném světě Qakwe. Wačtí tektonici požadují 3% ze zisků plynoucích z jejich budoucí těžby. Přijetí tohoto zákona by de facto znamenalo ztrojnásobení investic do ozbrojených sil na WaalkWaku.
  • 8|4269 Tu - Šestice nejvyšších Waalků signovala tzv. mokrý pakt, jenž deleguje další pravomoci wackému úřadu tektoniků. Opozice tvrdí, že se tak civilní vláda WaalkWaku dobrovolně vzdává svého vlivu na chod společnosti.


Populace

Centropolí WaalkWaku je wacké světoměsto Wukko. Se svými 115 milióny obyvatel se řadí k největším aglomeracím v multivesmíru.

Občanem WaalkWaku, tedy Wakem se může stát kdokoliv, kdo se dlouhodobě nachází na území WaalkWaku a je ochotný zaplatit tučnou sumu za přidělení čestného občanství. Právě díky astronomickým cenám zboží i nemovitostí (WaalkWak nemá prakticky žádné zemědělství a bezpečné oblasti s pevným podložím jsou na obou světech velmi vzácné) WaalkWak populačně ztrácí za svým ekonomickým konkurentem - obřími Kosmopolitními světy. Tuto ztrátu ovšem perfekcionističtí Waci úspěšněně kompenzují kladením důrazu na efektivní ekonomiku, elitní školství, rozvoj jedince i těch nejpokročilejších vědecko-technických disciplín.


Wacké technologie

A
WaalkWak - suchá část soopských ghettoloděnic spadající pod titánskou korporaci WAA+.
(Coraabia Artist: Ivan Kash)

Waci od začátku vynikají prakticky v jakémkoliv technologickém oboru. Rychle osvojená dovednost čerpání energie ze snadno dostupného bimetanu dál dramaticky urychluje jejich vývoj. Waci jsou dodnes jediným národem, který umí syntetizovat struny a "napínat" je mezi dvěma vzdálenými místy. Právě díky wackým strunám zažívá Coraabie v posledních miléniích takový "boom".

Waci také excelují na poli umělé inteligence. Jejich boteři patří k nejlepším vůbec. Prodej bezpočtu sérií botů do zbytku civilizovaného multivesmíru dnes tvoří jednu z páteřních sil waalkwacké ekonomiky.


Ekonomika

WaalkWak je dnes již právoplatně druhým nejvyspělejším regionem v Coraabii. Waci jsou jedni z mála producentů průmyslově zpracovaného Xotu, jenž je charakteristický svým bílým zbarvením. Na poli obchodu s umělou inteligencí a interware patří k naprosté špičce.

WaalkWak je také největším exportérem bimetanu, toliko důležitého zdroje energie. Také díky umělým strunám mají Waci v hrsti velkou část transferní soustavy mezi jednotlivými oblastmi v multivesmíru. Jejich transplanetární flotila těžce ozbrojených wakkenů patří k nejefektivnějším bojovým silám ve volném kosmickém prostoru.

Nejvyšší vojenskou hodnost v armádě pak představuje tektonik. Tektonici svým působením významně ovlivňují chod waalkwacké ekonomiky.


Zajímavosti

  • Není oficiálně známo, jak WaalkWak syntetizuje mykoidní struny. Tento postup patří k nejutajovanějším skutečnostem vůbec.


A
Qu-bot - jedna z úspěšných sérií bojových botů, vyrobený ve waalkwackých boterských dílnách.
(Coraabia Artist: Alex Iglesias)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
Nástroje