Talové

Z Coraabopedia | Souborná encyklopedie coraabského multivesmíru
Přejít na: navigace, hledání
Title tezari.jpg

Neživými označováni též jako Tuua (hovorově) či Tu'Akkae (uctivě).

Sami Těžaři se označují za kulturu Tal (Tal'Orakh). V dnešním jazyce toto slovo přeneseně znamená Pán.

Obsah

Popis

A
Tal Makard - od svého bratra Nakataara dostal úkol postavit největší stavbu v dějinách Coraabu - hráz Makard. Dokončení velkolepé stavby se však nedožil.
(Coraabia Artist: Eoghan Cowan)

Talové (též Těžaři) jsou po neživých druhým nejpočetnějším etnikem na Coraabu. Jde o pokročilou civilizaci humanoidů, jež jsou signifikantní svými národnostními zvyky a svébytnou povahou. Často jsou považováni za arogantní a bezohledné kolonialisty, xenofóbní konzervativce, kteří kdysi přivlastnili cizí svět a ukradli jej jeho "původním" obyvatelům - neživým. Kultura Těžařů se podle některých analýz v posledních staletích zvolna dostává za zenit, systematicky ustupuje záplavě všemožných ras a kultur, které na Coraab neustále přilétají.

Tal se v průměru dožívá 70 - 170 Tu věku. Dříve si Těžaři tetovali tváře či celá těla rodovými insigniemi (také si vpouštěli pod kůži všemožné chromatické meta-parazity). Mezi Taly je celá řada pozoruhodných osobností, které nemalou měrou ovlivnily historii Coraabu.

Historie

Původ

Coraab není původní domovinou Talů - ta zůstává dodnes překvapivě neznámá. Před příletem na Coraab totiž Talové běžně trávili dlouhá staletí na palubách obřích transgeneračních magravů, kterými brázdili širý multivesmír a ve kterých také v 0 Tu přelétli na Coraab. Staré těžařské logy naznačují, že trasa do středu Coraabie mohla vést před zhruba 5000 Tu okolo Sheren-Ssy. Těžaři také museli minout daleké Kosmopolitní světy, které taktéž v dávných dobách zmiňují četná setkání s jakýmsi kočovným lidem Talga, brázdícím odlehlé oblasti Agoadanu.

Těžaři se pravděpodobně právě zde dozvěděli o zpustlých oblastech mezi Cor'Ogem a Iontachorem, jež podle legend překypují skrytými poklady a bohatstvím. Je jisté, že tito ziskuchtiví prospektoři cestou kolonizovali více světů, prokázané jsou nálezy těžařských technolgoií na skládkosvětech jako Rybbt, Ysaan nebo Zels-Hemek. Zvláštní je, že Coraab je v současnosti jedinou známou planetou v celém multivesmíru, na které se těžařská civilizace trvale uchytila.

Kolonizace Coraabu

A
Těžaři - přílet paní Těžby Ytterbie na nově objevený skládkosvět Coraab. • 0 Tu
(Coraabia Artist: Mihai Liviu)

První voje těžařských magrav, vedené jednou z nejmocnějších Talů, samotnou Ytterbií, doráží na Coraab v 0 Tu (letopočet se zde totiž počítá od jejich příletu). V průběhu prvního století Těžby se na nově objevený skládkosvět dostává až čtrnáct velkých talských rodin se svými vazaly. Těžaři rychle lokalizují velká ohniska skládkových vyvřelin a započnou se stavbou prvních talských kolonií. První je založen legendární X-Tal. Těžaři na Coraabu postupně vystaví sedmnnáct velkých talských kolonií a několik desítek menších základen.

Přílet na Coraab měl několik zásadních dopadů. Těžařští páni si původně mysleli, že po jednom či dvou staletích planetu opustí. Nerostné bohatství, skryté v hlubinách Coraabu ovšem předčilo všechna očekávání. Skládka se zdála bezedným zdrojem cenností a postupně zakládané talské kolonie zaplavovaly celý svět. Těžaři se potenciálu Coraabu odmítali vzdát a hromadný odlet oddálili na 300 Tu (50. Gul).

Největším problémem ovšem byl střet s neživými kmeny. Těžaři je zprvu ignorují, postupně jsou však nucení se jim bránit. Neživí jim totiž logicky nechtějí vydat svá tradiční území. objevují se četné potyčky, jejichž brutalita se stupňuje. Na mnoha místech hrozí, že situace přeroste v otevřenou válku.

Těžaři své kolonie opevní a do boje nasadí těžkou bojovou techniku. Postupně začnou neživé ve velké míře brát jako zajatce. Jsou fascinováni jejich fyziologií a odolností. Těžaři je následně začínají využívat coby levnou pracovní sílu v koloniích. Neživí tak ve skládkových dolech masově nacházejí smrt – haldy rzi a korodujících slitin bortící se vlastní vahou, zapečetěné toxické kontejnery, které při nechtěném proražení během těžby zamoří široké okolí, to vše stojí tisíce a tisíce dělníků jejich neživoty. Coraabská Skládka znovu po tisících létech na mnoha místech otvírá své útroby a rozsévá smrt. Období Těžby je v plném proudu.

Těžaři dobývají i slavné neživé město Mino, poblíž kterého zakládají průmyslý komplex Ora. Postupně tak vzniká unikátní městská konurbace Min'Ora, jež tvoří po dlouhá století tvoří nejhustěji obydlenou aglomeraci na Coraabu. Těžaři disponují arzenálem zbraní hromadného ničení - ten dokonce uplatňují při vyhlazení neživých států Wa'Ghra a Lebbu, jež dlouhodobě kladou nejtužší odpor.

Ani 300 Tu není tím datem, kdy by Těžaři opustili Coraab. Většina obyvatel talských kolonií totiž nebývale prosperuje, rozjíždí se další výstavba, proudy magrav v dlouhých cyklech rozvážejí vytěžený materiál do okolních světů. Na Coraab se vracejí plné luxusního zboží a vzácných technologií.

Obří kolonie Těžařů stále prosperují. Většina neživých je pod stávající hrozbou vyhlazení prakticky zotročena. V talských koloniích se sice objevují hnutí odporu, jsou ale rychle a surově potlačována. Řeč Těžařů se prolíná s původními dialekty neživých. Dochází ke vzniku tzv. neo-těžařštiny, známé také jako jazyk coraabish.

Staletí plynou dál a Těžařům se přestává dolování cenností z útrob země vyplácet. Naleziště cenných surovin jsou čím dál tenčí, musí vrtat hlouběji a v odlehlejších oblastech. Těžba na mnoha místech stagnuje, vypukají stávky a puče. Nákladný provoz obřích kolonií a péče o milióny neživých dělníků, kteří postupně získávají lepší status ve společnosti, spolyká obrovské prostředky. Coraabská společnost postupně prochází rozsáhlou krizí.

Min'Ora se v 1164 Tu díky zásahu mocného Zomba Wohrry osvobozuje z těžařského područí. Na dlouho půjde o jediné rozsáhlejší autonomní území neživých na planetě.

V 1211 Tu vypukne mezi Těžaři v koloniích rozpor. Mnozí požadují definitivní opuštění Coraabu, bojí se definitivního krachu ekonomiky. Argumentují tím, že Skládka vydala, co měla, a je čas přesunout se jinam. Po několika šarvátkách a vzpourách odlétá zhruba třetina těžařské populace v několika málo funkčních magravech pryč. O těchto "odpadlících" již v dějinách Coraabie nenacházíme další zmínky. Zbylí Těžaři se okamžitě shodují v jedné věci – mají-li na této planetě přežít a vyvarovat se vzpoury neživých, musí se všichni Těžaři sjednotit ve svých názorech a poskytnout svým bývalým otrokům honorovanou práci. Pomocí nejrůznějších meteorologických, tektonických a geologických analýz je vybrána velká plošina poblíž rovníku planety. Začíná budování největšího stavebního projektu v dějinách Coraabu.

Období Centropole

A
Soudobá grafika, vyzývající Těžaře k budování nové centropole C'Ora. Oblíbeným sloganem bylo: Khe Mao'duorh! (Ruce k práci!).
(Coraabia Artist: Pascal Blanché)


Těžaři začínají se stavbou nové centropole C'Ora.


Miliony neživých dělníků začínají v 1263 Tu budovat nejrozsáhlejší centropoli na stovky světelných let daleko. Už po několika desetiletích má C'Ora (cizími kulturami často nazývaná prostě město Coraab či Periferní Město) rozlohu několik set kilometrů čtverečních. Přesídlují sem prakticky všichni coraabští Těžaři. Navždy opouštějí talské kolonie a s nimi spjatou tradici těžby.


C'Ora narůstá a s proměnou těžařské kultury se také mění technologická vyspělost. Výroba botů je po sérii derobotizačních vln a tmářských hnutí v historickém útlumu. Hůře je na tom už jen těžařská transplanetární obchodní flotila. Ta je již silně zastaralá. V 2845 Tu je zastaven provoz na posledním funkčním magravu na Coraabu. Zastaralé bi-iontové motory dramaticky protahují dobu letu a coraabské ekonomice se nevyplatí cesty ani do nejbližších soustav. Obnovu technologické vyspělosti přinese až složitě vyjednaná strunifikace Coraabu, jež na tento dosud odlehlý svět přivede záplavu nových kultur a podnětů.


3435 Tu - 3449 Tu – Téměř 300 Tu relativního poklidu a čilého galaktického obchodu vyúsťuje v dlouhou a krvavou xenofobní občanskou válku. Zdegenerovaní potomci Těžařů již dávno ztratili v coraabské společnosti své výhradní postavení. Podaří se jim vyprovokovat krvavý puč (dnes připomínaný jako Talské Trojšeří), který má za cíl vypudit xeňácké obyvatele z Coraabu a uvrhnout planetu do naprosté izolace. Jediným výsledkem je kolaps planetární ekonomiky a mnoho mrtvých na obou stranách. Těžařům se na odpor postaví dobře zorganizované a početné Hnutí Nu'Okha (volně přeloženo provázané bytosti), vedené kontra-revolucionářem Bocheezaiem. Neživí po staletí tiše snášeli útlak a segregaci ze strany svých ziskuchtivých pánů a tento konflikt pojímají jako záminku pro krvavé vyřízení účtů. C'Ora se ocitá v totální válce.


3450 Tu3501 Tu – Po létech nepokojů nastává období tzv. Padesátiletého Skeletátu, kdy nekonečné krvavé rozbroje mezi těžařskými pučisty a neživými vstupují Baelové, kteří pomocí "špinavých" bomb rozbombardují centrální Sektory C'Ory. Toto období bývá označováno za definitivní konec svrchované nadvlády Těžařů na Coraabu. Společnost se liberalizuje, počet jednotlivých ras a etnik stále narůstá. Těžaři už mohou jen vzpomínat na dávné doby, kdy urození Talové vládli pevnou rukou celé planetě...


Těžaři dodnes zastávají významné vládní posty (typickým příkladem je c'orský guvernér Zula), coby jednotné etnikum ovšem nemají zdaleka takovou váhu jako v prvních tisíciletích okupace Coraabu.

Významní Talové

Zajímavosti

  • Pozdrav Tal Karaa (Tal potěš) je dodnes nejpoužívanějším pozdravem na Coraabu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Kategorie
Odkazy
V jiných jazycích
Nástroje